Historie Volkskerstzang

Het initiatief om een Volkskerstzang in de stadhuishal van Hengelo te houden is ontstaan bij de Christelijk Lokale Omroep LOGOS in 1989. Voorheen waren er ook wel kerstzangdiensten in diverse kerken welke door omroep LOGOS via radio en TV in Hengelo werden uitgezonden. In 1989 echter deed de mogelijkheid zich voor deze dienst in de stadhuishal te houden. Dit werd door enige medewerkers van LOGOS met beide handen aangepakt en zo ontstond de ,,Werkgroep Volkskerstzang”, mede ondersteund door diverse Hengelose kerken.

De eerste Volkskerstzang in de stadhuishal vond plaats op Donderdag 21 December 1989 en was ook rechtstreeks in de zieken- en bejaardenhuizen via radio te beluisteren. Op 2e kerstdag werd deze Volkskerstzang via de locale TV uitgezonden. Medewerking aan deze eerste zangavond werd verleend door zangers van 3 Hengelose koren:

  •  Het kerkkoor van de vrije Baptisten gemeente ‘God is Liefde’
  • Het Kerkkoor ‘Immanuel’ van Baptisten gemeente Hengelo Centrum
  •  Het Jongerenkoor ‘Chanoeka’

De zang werd muzikaal begeleid en ondersteund door:

  • Het Symphonieorkest ‘Elad’
  • De Hengelose Christelijke Harmonie

In 1992 werd de medewerking verleend door het Groot Twents Koor, samengesteld uit ca. 300 zangers van verschillende koren uit Twente. In 2002 stonden meer dan 200 mannen op het podium te zingen.

In 1995 kwam het Christelijke Gemengde Koor ‘Looft den Heer’ uit Notter, onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart medewerking verlenen. J.Q. Zwart was helemaal weg van de mogelijkheid de Volkskerstzang in de stadhuishal te houden, en zijn uitspraak was: ,Dit moet blijven en traditie worden”. Daarna is hij dan ook de vaste muzikale leider van de Volkskerstzang geworden. Sinds jaren zijn ook organist Peter Burger en pianist Jan Lenselink vaste gasten, naast de medewerking van vele andere bekende en professionele musici.

In het jaar 2008 was het de 20e Volkskerstzang en was de stadhuishal afgeladen vol, meer dan 800 bezoekers met een feestelijk programma. Maandag 21 Dec. 2009 begonnen we aan ons 5e lustrum en maandag 16 December 2013 hebben wij weer samen met de bevolking van Hengelo te kunnen zingen en musiceren om stil te staan bij het eigenlijke kerstgebeuren: de Komst van onze Heer Jezus Christus. Dit was de 25e jubileum uitgave, waarin ook aandacht is geweest en afscheid is genomen van de vorige organisatie.

In 2016 en 2017 wordt de stadhuishal ingrijpend verbouwd. Daardoor is er uitgeweken naar de Onze Lieve Vrouwekerk, een eveneens fraaie en sfeervolle locatie.

Reacties zijn gesloten.