Profielen toegevoegd!

Vanaf nu is er meer informatie te vinden over de gospelkoren, begeleiding en natuurlijk Sir5. Hiervoor klik je in het menu op Musici; daaronder staan de afzonderlijke profielpagina’s van de deelnemers aan de Volkskerstzang Hengelo 2014.
Veel leesplezier!

Reacties zijn gesloten.